Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland
Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland Bevrijdingsramen Velp

Werkwijze

Zeven-stappenplan tot realisatie:


1. Uitnodigen: Velpse organisaties die iets met geschiedenis / Tweede Wereldoorlog te maken hebben.
Uitgangspunt: de ramen zijn voor “alle Velpenaren”.

 

2. Klankbordgroep formeren. Deze kiest per raam een foto die het thema wordt van dat raam.
- Raam 1: Bevrijding van Velp op 16 april 1945; Canadese Jeep met Velpse kinderen.
- Raam 2: Herdenken en toekomst: Handdruk pastoor Schaars en ds. Oskamp (beiden overleefden Dachau).

 

3. Oprichting Stichting Bevrijdingsramen Velp.
Doel:
- Organisatie en realisatie van beide ramen.
- Velpenaren betrekken bij totstandkoming ramen.
- Publiciteit.
- Fondsenwerving.
- Plaatsing: over ca. 2 jaar. Kwaliteit en schoonheid belangrijker dan tijdstip.

 

4. Publiek attenderen om ideeën aan te dragen voor beide ramen.

 

5. Eén of meer kunstenaars krijgen opdracht om verzamelde ideeën vorm te geven.

 

6. Beide ontwerpen bespreken met glazenier.
Proces begeleiden.

 

7. Plaatsing ramen

Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland