Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland