Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland
Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland Bevrijdingsramen Velp

Uw bijdrage en de fiscus

Uw donatie is van harte welkom op rekening NL87 ABNA 0403 5847 60 van ABN-AMRO t.n.v. Stichting Bevrijdingsramen Velp.

 

Giften  & Belasting                                                                                                       

Stichting Bevrijdingsramen Velp is door de belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde culturele ANBI-instelling.
(zie ook: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken )


Dat is goed nieuws; voor donaties aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

In het kort komt dat op het volgende neer :

 Particuliere schenker:
wanneer u in aanmerking komt voor aftrek van giften, dan mag u de belastingaftrek ten behoeve van de Velpse Bevrijdingsramen  met 25% verhogen, met een maximum van € 1250;

 Onderneming als schenker:
voor de vennootschapsbelasting geldt een aftrek van 1,5 maal het bedrag van de gedane gift met een maximum van € 2500.

De Stichting hoeft over de giften geen schenkbelasting te betalen.

De Stichting doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid; raadpleeg daarom ook  uw belastingadviseur.

 

 

Hartelijk dank!

Het Bestuur

info@bevrijdingsramenvelp.nl

Voorbeeldramen in Nederland, Frankrijk en Engeland